Het Weerbaarheidscentrum

Voor scholen

Voor scholen hebben we diverse programma’s

KIDSboksen 

Een leuke clinic KIDSboksen, een leuke afwisseling van de reguliere gymlessen.
Kinderen maken op leuke wijze kennis met de normen en waarden uit de vechtsport. We leren kinderen geen gevechtshandelingen aan
maar gaan op speelse wijze met elkaar in beweging. voor groepen 5, 6, 7 en 8 Klik hier voor de folder

Voorlichting Plagen en pesten

Een duidelijke pakkende voorlichting waar het verschil tussen plagen en pesten duidelijk wordt gemaakt en de overlap daar in.
Deze lessen kunnen plaatsvinden in de klas en wordt via het digibord getoond. Kinderen krijgen hierin de ruimte voor vragen en zich te ventileren.

Respons

Respons is een interventie van het NIVM waar we de normen en waarden uit de vechtsport hanteren.
We leren kinderen echter niet vechten en geen gevechtshandelingen aan.
Respons is opgebouwd uit 6 lessen.

Respons voor basisscholen, ‘omgaan met pesten en groepsdruk’

Respons voor voortgezet onderwijs, ‘omgaan met pesten en groepsdruk’ en ‘omgaan met agressie en geweld’.

Inmiddels hebben we al een behoorlijk aantal scholen bedient met dit mooie programma.
Respons kan per school aangepast worden en dus op maat aangeboden worden. Klik hier voor de folder

Pestvrije school

Hoe pak je pestern aan op bv scholen? Een lastige zaak voor iedereen die er mee te maken heeft.
Wij pakken het probleem op alle fronten aan. School, gepeste, pester, ouders, de klas. Het pestvrij maken van scholen is de juiste klus voor ons.
Wij gaan met alle betrokken partijen in gesprek. Zonder te oordelen maken dan een plan van aanpak.

Onze aanpak is uniek en effectief.