Het Weerbaarheidscentrum

Agressie en Emotieregulatie trainingen

Agressie en Emotieregulatie trainingen zijn veelal 1 op 1 trainingen.

Bij agressie regulatie wordt de client geleerd te schakelen voordat het ‘point of no return‘ bereikt is, maar ook hoe om te gaan met je agressie.

Dit gebeurd doormiddel van neurobiologische training volgens de methode van Le Doux. Het leren schakelen

voordat men reageert op negatieve prikkel.

Emotieregulatie is het op verantwoorde wijze laten afvloeien van emoties zoals woede, verdriet of frustraties. 

Boos zijn mag, Verdrietig zijn mag.

Omgaan met emoties en hoe deze te vertalen naar het dagelijks leven. 

– ‘Ik ben vaak boos maar weet niet waarom’

– ‘Ik moet vaak huilen, is het boosheid, angst, ….. ‘

Het verklaren van emoties en hier mee om leren gaan.

Het zoeken van de oorzaak van deze emoties.

 

Somber, depressief of overspannen?

Heeft u nergens zin in, ziet u overal tegen op, voelt u zich nutteloos, traag, moe, rusteloos geprikkeld?