Het Weerbaarheidscentrum

Pestprogramma

Het pestprogramma voor scholen is opgebouwd uit een voorlichtingsdeel en een praktijk deel.

In het voorlichtingsdeel worden leerlingen bewust gemaakt van het effect van pesten en worden gepesten en pesters uitgelicht.

De bedoeling om het gevoel van de leerlingen te raken om zo een aversie tegen pesten te creeren. 

Ons programma is ter ondersteuning van bestaande pestprotocollen op scholen en zeer effectief gebleken.

 

Mental Progress is eigenaar van Meldpuntpesten.nl