Agressie en Emotie 

Agressie

Agressie en emotieregulatie zijn  individuele trainingen.
Bij agressieregulatie wordt men geleerd te schakelen voordat het 'Point of no return' bereikt is maar ook hoe om te gaan met je agressie.
We maken gebruik van de neurobiologische route van Ledoux, het leren schakelen voordat men reageert op een negatieve prikkel.

Kortom het langer maken van het "lontje"

Emotie

Emotieregulatie is het op verantwoorde wijze laten afvloeien van emoties zoals boosheid, verdriet, angst, schaamte en blijdschap. 
Herkennen, erkennen, accepteren en verklaren van de emotie die je zo bezig houdt. Emoties mogen er zijn. Boos zijn mag, verdrietig zijn mag, 

Leer omgaan met je emoties en deze te vertalen naar je dagelijks leven.
Somber, depressief, overspannen of burn out?

Heeft u nergens zin in. Ziet u overal tegen op, voelt u zich nutteloos, traag, moe, rusteloos of geprikkeld?