Het Weerbaarheidscentrum

Zelfverdediging voor vrouwen

Europese cijfers geven aan dat 33% van de vrouwen wel eens te maken heeft gehad met geweld.

Dat kan zijn, mishandeling, aanranding, verkrachting. Veelal zijn het zorgvuldig, 

door de aanvaller uitgekozen vrouwen die zich niet kunnen of durven te verweren. 

Wij hebben een zeer effectief programma waarin vrouwen fysiek en mentaal weerbaarder worden gemaakt.

Het uitstralen van zelfvertrouwen en het herkennen van potentiele belagers door gedragskenmerken.

Deelnemers krijgen handvatten hoe om te gaan met spannende situaties. Hoe stel je je op wanner je onder druk komt.

Weer stevig in je schoenen staan. 

Ondanks het serieuse onderwerp worden onze lessen is een leuke ontspannen atmosfeer gegeven.