Het Weerbaarheidscentrum

Zelfverdediging voor vrouwen

Europese cijfers geven aan dat 33% van de vrouwen wel eens te maken heeft gehad met geweld.

Dat kan zijn, mishandeling, aanranding, verkrachting. Veelal zijn het zorgvuldig, 

door de aanvaller uitgekozen vrouwen die zich niet kunnen of durven te verweren. 

Wij hebben een zeer effectief programma waarin vrouwen fysiek en mentaal weerbaarder worden gemaakt.

Het uitstralen van zelfvertrouwen en het herkennen van potentiele belagers door gedragskenmerken.

In het praktijkdeel leren vrouwen met eenvoudige handelingen uit de greep van hun belager te komen en zich te verdedigen.

De volgende onderdelen komen aan bod.

– theoretische deel met uitleg over potentiele belagers. Wat zijn hun gedragskenmerken.

– Uitstraling, toon je fysiek weerbaar, voel je mentaal weerbaar.

– Het op verantwoorde wijze leren slaan (vlakke hand methode) en trappen.

– Het loskomen uit de greep van de belager met simpele handelingen.