Het Weerbaarheidscentrum

Gedragsverandering

Voor kinderen van 12 tot 18 jaar die door hun gedrag regelmatig in conflict komen met b.v. leraren, ouders en leeftijdsgenoten, etc. Onze trainingen gaan over Sociale vaardigheden, lichaamstaal, communicatie, conflicthantering, etc. Wat is veilig gedrag en hoe leren we dit aan? 

De groepen zijn klein waardoor persoonsgericht gewerkt kan worden. Kinderen uit Rebound klassen kunnen via school worden aangemeld. Ook is het mogelijk rechtstreeks aan te melden. Kinderen met een indicatiestelling kunnen via MINDCARE Assen bij ons geplaatst worden.